รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Catch Up

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

‘Town’ กับ ‘City’ ต่างกันยังไง?

เดี๋ยวนี้การติดต่องาน สร้างธุรกิจ และอีคอมเมิร์ช ทำได้ง…

It’s กับ Its ต่างกันยังไง?

เดี๋ยวนี้คนชอบเขียนภาษาอังกฤษแบบสั้นๆ ง่ายๆ บางทีก็ขี้เ…