New Year’s Resolution เปลี่ยนตัวเองสักทีปี 2022

ช่วงใกล้ๆ เริ่มวันใหม่ของปี มักจะมีคำว่า New Year’s Res…

Jack O’Lantern ตะเกียงฟักทอง เรื่องหลอนฮาโลวีน (#2)

มารู้จักวัฒนธรรมฝรั่ง และเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสไตล์ La…

Jack O’Lantern ตะเกียงฟักทอง เรื่องหลอนฮาโลวีน (#1)

เทศกาลหลอนๆ มาแล้วค่า ถึงช่วงฮาโลวีนทีไร ไม่ว่าจะเข้าร้…

British Sunday Roast อร่อยแบบอังกฤษแท้ๆ (#2)

British Sunday Roast คือ “เนื้ออบวันอาทิตย์” เป็นเมนูเด…

“กรุงลอนดอน” เมืองในหมอก (และควัน)

รู้ไหมว่า "London" เป็นเมืองหลายชื่อนะคะ? นอกจาก "ลอนดอ…

Ms, Miss, Mrs ต่างกันยังไง?

สำหรับผู้หญิง เวลากรอกแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะสมัครง…