รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ – Call It a Night

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Call It a Day

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Catch Up

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

อีเมลยังจำเป็นไหมสำหรับธุรกิจปี 2021

รู้นะว่าหลายคนชอบการสื่อสารที่มันสั้นๆ ง่ายๆ ทำได้รวดเร…

ภาษาอังกฤษแบบ British English คืออะไร?

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลกทุกวันนี้มีหลายแบบ หลายสำเนีย…

New Year’s Resolution เปลี่ยนตัวเองสักทีปี 2021

ช่วงใกล้ๆ เริ่มวันใหม่ของปี มักจะมีคำว่า New Year’s Res…