รู้จักเทศกาลอีสเตอร์กันหรือยัง?

เทศกาลอีสเตอร์ (Easter) คือเทศกาลของชาวคริสต์ที่จั…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ – Call It a Night

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Call It a Day

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Catch Up

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

อีเมลธุรกิจและการติดต่องาน ยังจำเป็นไหม?

หลายคนชอบการสื่อสารแบบกระชับ ง่าย และรวดเร็ว โดยไม่ต้อง…

ภาษาอังกฤษแบบ British English คืออะไร?

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลกทุกวันนี้มีหลายแบบ หลายสำเนีย…