ตัวย่อ i.e. กับ e.g. ต่างกันยังไง?

ช่วงนี้ อ. ผึ้ง ต้องคุยงาน สั่งงาน รับ-ส่งงาน ผ่านอีเมล…