รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ – Call It a Night

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Call It a Day

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ Learning Curve

อ. ผึ้ง ได้ยินศัพท์คำนี้ครั้งแรกสมัยเริ่มทำงานที่ประเทศ…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Catch Up

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

อีเมลธุรกิจและการติดต่องาน ยังจำเป็นไหม?

หลายคนชอบการสื่อสารแบบกระชับ ง่าย และรวดเร็ว โดยไม่ต้อง…

ตัวย่อ i.e. กับ e.g. ต่างกันยังไง?

ช่วงนี้ อ. ผึ้ง ต้องคุยงาน สั่งงาน รับ-ส่งงาน ผ่านอีเมล…