รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ – Call It a Night

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Call It a Day

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ Learning Curve

อ. ผึ้ง ได้ยินศัพท์คำนี้ครั้งแรกสมัยเริ่มทำงานที่ประเทศ…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Catch Up

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

อีเมลยังจำเป็นไหมสำหรับธุรกิจปี 2021

รู้นะว่าหลายคนชอบการสื่อสารที่มันสั้นๆ ง่ายๆ ทำได้รวดเร…

ตัวย่อ i.e. กับ e.g. ต่างกันยังไง?

ช่วงนี้ อ. ผึ้ง ต้องคุยงาน สั่งงาน รับ-ส่งงาน ผ่านอีเมล…