อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องไม่ลืมเติมสิ่งนี้ (#1)

อยากขึ้นไปเหยียบยอดเขา เพื่อเห็นวิวงดงาม สูดอากาศบริสุท…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษ – Call It a Night

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ – Call It a Day

สำนวนภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แค่การคุยในชีวิตประจำวันเท่าน…

Want กับ Need ต่างกันยังไง?

เวลาอยากจะพูดถึงความต้องการ ความอยาก ภาษาอังกฤษที่เรามั…

รู้จักสำนวนภาษาอังกฤษธุรกิจ Learning Curve

อ. ผึ้ง ได้ยินศัพท์คำนี้ครั้งแรกสมัยเริ่มทำงานที่ประเทศ…

English is All Around หนังสือฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบชัดเป๊ะ!

“เฉิ่น” “ดูวฺ” หรือ “กุด” คือตัวอย่างการถอดเสียงภาษาอัง…