อาจารย์ภาษาอังกฤษ ที่จะสอนให้คุณเก่งทั้งภาษา และพัฒนาทักษะสมองไปพร้อมกัน

อารดา กันทะหงษ์

อ. ผึ้ง อารดา | English Brain

อยากมีชีวิตติดปีก มาอัพเกรดตัวเองด้วยทักษะภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมองแบบมือโปร! อ. ผึ้ง จะสอนให้คุณรู้เทคนิคการเรียนภาษา เทคนิคความจำ สมองดี เรียนรู้ไว ด้วยวิธีง่ายๆ แต่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง จากประสบการณ์ตรงของ อ. ผึ้ง เองและนักเรียนภาษาที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ

อ. ผึ้ง เรียนจบด้านวรรณคดีอังกฤษ (English Literature) – เกียรตินิยม, การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) – เกียรติบัตรผลการเรียนยอดเยี่ยม GPA 4.00 – และการแปลศึกษา (Translation Studies) จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย ประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ

ด้วยประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ก่อนจะไปศึกษาต่อ ทำงาน และใช้ชีวิตในยุโรปมากกว่าสิบปี อ. ผึ้ง เป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสาร I Get English สอนเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษและให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างแดน

ปัจจุบัน อ. ผึ้งทำงานกับบริษัทด้านภาษาในสหราชอาณาจักร รวมทั้งผลิตสื่อการสอน เขียนหนังสือ บทความ ทำคอร์สให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมอง

จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติเป็นประจำ อ. ผึ้ง เห็นว่าคนไทยมีความสามารถ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และกระบวนการคิด เทียบเท่ากับกับชาวต่างชาติได้ ถ้าเรามีความมั่นใจ และรู้วิธีสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

เทคนิคความจำ Thinkinpics2

ขณะทำงานในสหราชอาณาจักร อ. ผึ้ง ได้ออกแบบและพัฒนาเทคนิคการฝึกความจำที่ชื่อว่า Thinkinpics2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกภาษาและพัฒนาความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ต่อมาได้นำหลักสูตร Thinkinpics2 มาใช้กับผู้เรียนภาษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง

English Brain – สมองภาษาอังกฤษ

ด้วยระดับ IQ ที่ได้รับรองผลสอบจาก Mensa High IQ Society (UK) ที่ระดับท็อป 3% ของประชากรโลก อ. ผึ้ง ตั้งใจแบ่งปันเทคนิคในการคิด การเรียนรู้ ความจำ และการพัฒนาศักยภาพของสมอง ให้คนไทยได้เก่งทั้งภาษา สมองดี และเรียนรู้ได้ไวไปพร้อมกัน

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: