อาจารย์ภาษาอังกฤษ ที่จะสอนให้คุณเก่งทั้งภาษา และพัฒนาทักษะสมองไปพร้อมกัน

อารดา กันทะหงษ์

อ. ผึ้ง อารดา | English Brain

อ. ผึ้ง เรียนจบด้านวรรณคดีอังกฤษ (English Literature) ก่อนจะต่อด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) และด้านการแปลศึกษา (Translation Studies) จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย ประเทศอเมริกา และประเทศอังกฤษ

ด้วยประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ก่อนจะไปศึกษาต่อ ทำงาน และใช้ชีวิตในยุโรปมากกว่าสิบปี ปัจจุบัน อ. ผึ้งทำงานกับบริษัทต่างชาติในหลายประเทศ รวมทั้งผลิตสื่อการสอน เขียนหนังสือ บทความ ทำคอร์สให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมอง

จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน ทำธุรกิจ และให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติทุกวัน อ. ผึ้ง เห็นว่าคนไทยมีความสามารถ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และกระบวนการคิด เทียบเท่ากับกับชาวต่างชาติได้ ถ้าเรามีความมั่นใจ และรู้วิธีสื่อสารภาษาอังกฤษ

ภาษากับสมอง

ด้วยระดับ IQ ที่ได้รับรองผลสอบจาก Mensa High IQ Society (UK) ที่ระดับท็อป 3% ของประชากรโลก อ. ผึ้ง ตั้งใจแบ่งปันเทคนิคในการคิด การเรียนรู้ ความจำ และการพัฒนาศักยภาพของสมอง ให้คนไทยได้เก่งทั้งภาษา สมองดี และเรียนรู้ได้ไวไปพร้อมกัน

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: