อาจารย์ภาษาอังกฤษ ที่จะสอนให้คุณเก่งทั้งภาษา และพัฒนาทักษะสมองไปพร้อมกัน

อารดา กันทะหงษ์

อ. ผึ้ง อารดา | English Brain

อยากมีชีวิตติดปีก มาอัพเกรดตัวเองด้วยทักษะภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมองแบบมือโปร! อ. ผึ้ง จะสอนให้คุณสร้างชีวิตใหม่ คิดได้ และคิดเป็น ด้วยเทคนิคการเรียนที่ตรงตามหลักการทำงานของสมองมนุษย์

ด้วยประสบการณ์เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ก่อนจะไปศึกษาต่อ ทำงาน และใช้ชีวิตในยุโรปมากกว่าสิบปี ปัจจุบัน อ. ผึ้งทำงานกับบริษัทต่างชาติ รวมทั้งผลิตสื่อการสอน เขียนหนังสือ บทความ ทำคอร์สให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และการพัฒนาสมอง

จากประสบการณ์ตรงในการทำงาน และให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติเป็นประจำ อ. ผึ้ง เห็นว่าคนไทยมีความสามารถ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน และกระบวนการคิด เทียบเท่ากับกับชาวต่างชาติได้ ขอเพียงมีความมั่นใจ และรู้วิธีคิด และสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

เทคนิคเรียนเก่ง ThinkinPICS2

ขณะทำงานในสหราชอาณาจักร อ. ผึ้ง ได้ออกแบบและพัฒนาเทคนิคการฝึกความจำที่ชื่อว่า ThinkinPICS2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกภาษาและพัฒนาความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร ThinkinPICS2 ถูกนำมาใช้กับผู้เรียนภาษาในสหราชอาณาจักร และพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง

English Brain – สมองภาษาอังกฤษ

ด้วยระดับ IQ ที่ได้รับรองผลสอบจาก Mensa High IQ Society (UK) ที่ระดับท็อป 3% ของประชากรโลก อ. ผึ้ง ตั้งใจแบ่งปันเทคนิคในการคิด การเรียนรู้ ความจำ และการพัฒนาศักยภาพของสมอง ให้คนไทยได้เก่งทั้งภาษา สมองดี และเรียนรู้ได้ไวไปพร้อมกัน

%d bloggers like this: