มาอัพเกรดทักษะภาษาอังกฤษ สมอง ความจำ และสมาธิ ด้วยเทคนิคลัดภายใน 14 วัน

คอร์ส Fast Speaking : 14 วัน พูดอังกฤษคล่อง ไม่ต้องจบนอก

เรียนเทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้เก่งและคล่อง พร้อมตัวอย่างให้คุณนำไปใช้ได้จริง

พัฒนาทักษะการพูด*
เพิ่มคลังศัพท์*
เทคนิคออกเสียง*
ฟรี E-book (PDF)*
ซีรี่ส์ 14 วัน*

คอร์ส Fast Writing : 14 วัน เก่งเขียนอังกฤษ ฉบับมือโปร

เรียนเทคนิคการฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งและคล่อง พร้อมตัวอย่างให้คุณนำไปใช้ได้จริง

พัฒนาทักษะการเขียน*
เทคนิคเลือกคำศัพท์*
เทคนิคใช้แกรมม่า*
ฟรี E-book (PDF)*
ซีรี่ส์ 14 วัน*

คอร์ส Fast Learning : 14 วัน เรียนรู้ไว ทำอะไรก็สำเร็จเร็ว

คุณจะได้รู้เทคนิคลัดเพื่อการฝึกวินัย ให้เป็นคนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นำไปประยุกต์ได้กับเกือบทุกทักษะ ทั้งในและนอกห้องเรียน

พัฒนาทักษะการเรียนรู้*
เทคนิคเรียนเก่ง*
เทคนิคฝึกฝนความจำ*
ฟรี E-book (PDF)*
ซีรี่ส์ 14 วัน*

คอร์ส Fast Brain : 14 วัน ปั้นสมองแบบจีเนียส

คุณจะได้รู้เทคนิคลัดเพื่อเก่งทักษะการคิดแบบตรรกะ และคิดยืนหยุ่น (logical & creative thinking skills) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนาทักษะการคิด*
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา*
เพิ่มประสิทธิภาพงาน*
ฟรี E-book (PDF)*
ซีรี่ส์ 14 วัน*

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. – การเรียนรู้คือสมบัติที่จะติดตัวคุณไปทุกหนแห่ง”

— สุภาษิตจีน

%d bloggers like this: